Ah, ta čustva! Tako zapletena, iracionalna in kaotična. Pa so res?

Čustva so naše reakcije na neko dogajanje – dražljaje, ki so lahko zunanji ali notranji, pa tudi na spomine in domišljijo. Pripravijo nas, da se odzovemo na njih. Na primer, hodimo po cesti in opazimo psa, ki grozeče renči, ko se mu približujemo. Ustrašimo se, da nas bo ugriznil in se umaknemo na drugo stran ceste.

Ni dobrih in slabih čustev. Vsa so koristna, lahko pa so prijetna ali neprijetna (npr., ko nas je strah, nam je neprijetno), ustrezna ali neustrezna (npr., ustrašimo se mladička, ki bi se rad igral).

Vendar pa se ljudje čustveno ne odzovemo na vse dražljaje, niti se vsi ne odzovemo na vse dražljaje enako. Čustveno odreagiramo le na tiste dražljaje, ki jih ocenimo kot pomembne. Kot pomembne pa jih ocenimo na podlagi našega sistema vrednot.

Ker se ljudje ločimo po tem, kako si razlagamo dražljaje, kako jih vrednotimo in ker se ločimo tudi po svojih vrednostnih sistemih, je popolnoma normalno, da v isti situaciji doživljamo različna čustva, pa tudi, da nekateri ljudje čustev v določenih situacijah sploh ne občutijo.

Kaj niso čustva?

Čustva niso:

  • občutki (senzacije): občutki so, kar se čutno dojame kot lastnost predmetnega sveta: dražljaji povzročajo občutke; občutek bolečine, teže, toplote, ugodja; lakota, žeja in drugi občutki / tipni, vidni občutek (po SSKJ);
  • vedenja, ki izhajajo iz čustev: čeprav so določena čustva zelo tesno povezana z nekaterimi oblikami vedenja (npr., ko smo jezni, se vedemo agresivno), pa jih ne moremo enačiti. V agresivnem vedenju se lahko manifestirajo tudi druga čustva (npr. frustracija, zavist, ljubosumje, sovraštvo…) in ni nujno, da se jeza sploh izrazi v vedenju. Če se, tudi ni nujno, da se izrazi na agresiven način;
  • ocene in sodbe o čustvih: ko nas vprašajo, kaj čutimo, ljudje dostikrat opišemo, kaj mislimo o tem, kar čutimo, ali kako ocenjujemo svoja čustva. Če se počutimo „trapasto“, s tem nismo povedali, kaj čutimo, temveč kako ocenjujemo to, kar občutimo. Za „počutim se trapasto“ se lahko skrivajo čustva sramu, užaljenosti, razočaranja.

 

Poiščite pomoč pri obvladovanju svojih čustev. Več o čustvih najdete v arhivu člankov

 

Literatura:

Zoran Milivojević, Emocije (Psihopolis institut, Novi Sad, 2008)