V zadnjih letih se tudi v Sloveniji vse pogosteje srečujemo s pojmom čuječnosti (ang. mindfulness), ki je v tujini že dolgo poznana in uporabljena praksa. Kot lahko preberemo na različnih spletnih straneh, čuječnost pomeni zavedanje svojega doživljanja – svojih misli, čustev, namer – ter zunanjega dogajanja v sedanjem trenutku. Pri tem svojega doživljanja ne poskušamo spremeniti, mu ubežati ali se mu izogniti.

Različne avtorice in avtorji prakso čuječnosti razdelijo na formalne vaje, kot so meditacija na dihanje, pregled telesa, preprosta prisotnost in čuječnost v gibanju, ter neformalne vaje, kjer čuječnost prenesemo v vsakdanje življenje in z njo opravljamo vsakodnevna opravila, npr. vozimo avtomobil, jemo, se sprehajamo…

 

Vendar pa to ni prava čuječnost.

Pri zgoraj opisanem gre dejansko za na čuječnosti temelječo prakso, ki jo je na Zahodu populariziral Jon Kabat-Zinn, ustanovitelj programa MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction). Kabat-Zinn se je že kot študent srečal z meditacijo, v kateri se je izpopolnjeval pri budističnih učiteljih in jo tudi poučeval.

Ko je leta 1979 na Medicinski fakulteti Univerze v Massachusettsu ustanovil Kliniko za zmanjševanje stresa, je v program za zmanjševanje stresa in sprostitev vključil prilagojene budistične nauke o čuječnosti. Kasneje je program oblikoval v 8-tedenski tečaj in ga preimenoval v Mindfulness-Based Stress Reduction oz. MBSR (na čuječnosti temelječ program za zmanjševanje stresa). S tečaja je odstranil budistični okvir in na koncu zminimaliziral kakršnokoli povezavo med budizmom in čuječnostjo, MBSR pa postavil v znanstveni kontekst.

Prava čuječnost je dejansko budistična duhovna praksa. Preberite, kako se prakticira.

 

 Več o čuječnosti najdete v arhivu člankov

 

Viri:

http://www.cujecnost.org/cujecnost/

http://potnaprej.si/index.php?option=com_content&view=article&id=61:kaj-je-ujenost&catid=38:neopredeljeno

https://en.wikipedia.org/wiki/Jon_Kabat-Zinn